ברוכים הבאים ל-NEXTOOL ישראל- היבואן הבלעדי בישראל

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות  nextool.co.il

מדיניות הפרטיות (לעיל ולהלן: "מדיניות הפרטיות")

מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

בעת השימוש באתר אנו עשויים לאסוף מידע עליך:

"מידע אישי" –מידע עליך, לרבות פרטי קשר, תשלום או זיהוי – שם, כתובת, דואר האלקטרוני, מספר טלפון וכיו"ב. בעת השימוש באתר הנך מוסר ביודעין ובהסכמה מידע זה לטובת קבלת מידע ושירותים.

"מידע לא אישי" –מידע שלא מאפשר או נועד לעשות שימוש לשם זיהוי או יצירת קשר איתך, לרבות מידע סטטיסטי ומצטבר (זמן השהייה באתר, אופי הפעילות וכיו"ב).

בהתאם לחוק, אינך מחויב למסור לנו את פרטי המידע האישי המתוארים, אך לצורך השימוש בשירותי האתר הינך נדרש לשתף עם האתר פרטים כאמור. סירוב למסור מידע יכול להוביל לכך שלא תוכל לעשות שימוש בשירותי האתר.

אנו לא נשתף את המידע האישי אודותיך עם צדדים שלישיים ללא רשותך, אלא כפי שמפורט בתנאי מדיניות פרטיות זו או על פיה. מובהר כי השימוש באתר מותר אך ורק לבגירים מעל גיל 18 וגופים כשירים משפטית.

להלן תנאי מדיניות הפרטיות של המפעילה:

 1. כחלק מהשימוש בשירות, בקשת המשתמש ליצירת קשר מטעם המפעילה ו/או כחלק מביצוע הזמנות דרך האתר, המשתמש נדרש להעביר פרטים אישיים לידי המפעילה וביניהם שם, כתובת, טלפון, דוא"ל וכיו"ב. פרטים אלה נשמרים עי המפעילה במאגר הלקוחות שלה ומשמש לצרכים פנימיים ותקשורת עם המשתמש. פרטים נוספים, כגון, פרטי כרטיס אשראי נדרשים לצורך חיוב בלבד ואינם נשמרים ע"י המפעילה אלא לבקשת המשתמש.
 2. בעת שימוש בשירותי האתרים נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמו ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו"ב. זהו המידע האישי שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתרים או בעת רכישת מוצר. חלק מהמידע יכול להיות מידע לא אישי אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד. המשתמש מסכים בזאת לכך שהמפעילה אוספת מידע לא אישי ומשתמשת בו לכל מטרה, לרבות באופן אוטומטי.
 3. הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של המפעילה אשר ינוהל על פי דין.
 4. השימוש במידע – השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין. זאת בין היתר על מנת לאפשר להשתמש בשירות, לשפר ולהעשיר את השירות, לשנות או לבטל את השירות, לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר – לרבות פרסום מידע ותכנים וכדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך ויצירת קשר עמך.
  • דיוור ישיר – הנך מסכים כי המפעילה תשלח אליך מדי פעם בדרכים השונות, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו בהודעה בכתב. המפעילה רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים.
  • צירוף מידע אנונימי – בכפוף לדין החל, אנו רשאים לצרף את סוגי הנתונים השונים שאנו אוספים ממך עם סוגי נתונים אחרים, ממך או מהלקוחות והשותפים העסקיים האחרים שלנו. איסוף זה מבוצע באופן אנונימי ומצטבר ובצורה שלא מזהה אותך אישית. זאת לרבות באמצעות העברת מידע שעבר גיבוב (“Hashing”). מידע אנונימי, סטטיסטי או מצטבר זה, ישמש לטובת שיפור השירות והמוצרים שלנו. אם מידע לא אישי נאסף לצורך פעילות שדורשת גם מידע אישי, אנו רשאים לצרף את המידע הלא אישי שלך עם המידע האישי שלך בניסיון לספק לך חווית משתמש טובה יותר, לשפר את ערך ואיכות שירותי האתר ולנתח כיצד נעשה שימוש באתר.
 5. מסירת מידע לצד שלישי – המפעילה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:
  • אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה .
  • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין המפעילה שתחייב חשיפת פרטיך;
  • אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין;
  • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
  • אם המפעילה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
  • מסירת מידע לצדדים שלישיים המסייעים למפעילה בתפעול האתר, בחינת ביצועיו, בניהול העסק או באספקת שירותי האתר כגון שירותי סליקה או ביצוע הזמנות דרך האתר. צדדים שלישיים או סוכנים אלה רשאים להשתמש במידע האישי רק ככל הדרוש לבצע את השירותים שהם מספקים למעפילה והם נדרשים לנקוט באמצעי הגנה סבירים על מנת להגן ולשמור בסודיות על המידע האישי שלך.
 6. Cookies – אתר המפעילה משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
 7. פרסומות וקישורים של צדדים שלישיים – המפעילה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של המפעילה. כמו-כן, האתר כולל קישורים לאתרי אינטרנט ולרשתות חברתיות שאינם בשליטת המפעילה, שייתכן ואוספים, משתמשים ומפיקים מידע בקשר למשתמשים בהם. מסירת פרטים, וכל שימוש אחר באתרים המקושרים, כפופים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתרים המקושרים, ואינם תחת שליטת המפעילה או באחריותה.
 8. אבטחת מידע – המפעילה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, המפעילה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
 9. זכות לעיין במידע – על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו. פנייה כזאת יש להפנות אל שירות הלקוחות של המפעילה. אם המידע שבמאגרי המפעילה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.
 10. שינויים במדיניות הפרטיות – המפעילה רשאית לשנות מדיניות פרטיות זו מעת לעת. הגרסה העדכנית ביותר של המדיניות היא הגרסה הקובעת לעניין השימוש שנעשה במידע האישי ובמידע הלא אישי שלך. במקרה שהמפעילה לפי שיקול דעתה הבלעדי תחליט שעדכונים אלו מהווים שינוי מהותי, תינתן על כך הודעה שתפורסם באמצעות האתר. על אף האמור לעיל, המפעילה אינה מחויבת להודיע למשתמש על שינויים במדיניות זו שאינם מהותיים ולכן על המשתמשים לבקר מעת לעת בעמוד זה על מנת לעיין במדיניות הפרטיות העדכנית שלה הם כפופים.

כל האמור לעיל תקף מיום 4 באפריל, 2022